ห้วยลานเทรล HuaylanTrail2019

ห้วยลานเทรล HuaylanTrail2019 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยลาน อ.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  วัน อาทิตย์ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562

กำหนดการ

วันอาทิตย์ 12 พ.ค. 2562

กำหนดการ
วัน เสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2562
เวลา 13.00-17.00 น. รับเบอร์ติดหน้าอกและเสื้อที่ระลึก
ณ อ่างเก็บน้ำห้วยลาน ต.ออนใต้ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
 
วัน อาทิตย์ ที่ 12 พฤษภาคม 2562
เวลา 05.30 น. รับเบอร์ติดหน้าอกและเสื้อที่ระลึก
เวลา 05.45 น. นักวิ่งระยะ ระยะ 35 km. และ 25 Km. เข้าเช็คอินที่จุด Start
เวลา 05.50 น. ประธานกล่าวเปิดงาน
เวลา 06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 35 km. และ 25 Km.
เวลา 06.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง 10 km. และ 5 Km.
เวลา 07.45น. เริ่มพิธีมอบรางวัล
 
การบริการ
บริการรับฝากของ
บริการน้ำตลอดเส้นทางการแข่งขัน
บริการอาหารและเครื่องดื่มหลังเข้าเส้นชัย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงกับจังหวัดเชียงใหม่
2.เพื่อให้เป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้เยาวชน ประชาชนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติได้ออกกำลังกายโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3.เพื่อเป็นการการออกกำลังกายให้ห่างไกลสิ่งเสพติด เพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดีแข็งแรง และสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมกิจกรรมด้วยการวิ่งออกกำลังกาย 
4.รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับมูลนิธิผู้พิทักษ์ อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลออนใต้
 
HLT02-01.jpg 

 

การแบ่งรุ่นอายุ
 

  ระยะทาง 5 km ชาย-หญิง
     -ทั่วไปไม่จำกัดอายุ

  ระยะทาง 10 km ชาย-หญิง
     -รุ่นไม่เกิน 19 ปี
     -รุ่นอายุ 20-29 ปี
     -รุ่นอายุ 30-39 ปี
     -รุ่นอายุ 40-49 ปี
     -รุ่นอายุ 50-59 ปี
     -รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป

  ระยะทาง 25 km ชาย-หญิง
     -รุ่นไม่เกิน 19 ปี
     -รุ่นอายุ 20-29 ปี
     -รุ่นอายุ 30-39 ปี
     -รุ่นอายุ 40-49 ปี
     -รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป

  ระยะทาง 35 km ชาย-หญิง
     -รุ่นไม่เกิน 29 ปี
     -รุ่นอายุ 30-39 ปี
     -รุ่นอายุ 40-49 ปี
     -รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป

 

สิ่งที่นักวิ่งจะได้รับ

     -ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ1-5ทุกกลุ่มอายุ ทุกระยะทาง
     -เสื้อที่ระลึกห้วยลานเทรล2019
     -เหรียญผู้พิชิตห้วยลานเทรล2019
     -BIB เบอร์ติดหน้าอก
     -ถุงผ้าห้วยลานเทรล2019
     -ประกันอุบัติเหตุทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม
     -ผลิตภัณฑ์จากผู้ให้การสนับสนุน

  *พิเศษ!! ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยในระยะ 25 และ 35 จะได้รับเสื้อ Finisher ทุกท่าน

 
กติกาการแข่งขัน
1. การตัดสินของคณะกรรมการเทคนิคถือเป็นเด็ดขาด
2. นักวิ่งต้องมีอายุตรงประเภท/กลุ่มอายุที่กสมัคร (พ.ศ.2562-พ.ศ.เกิด)
 

HLT_MEDAL-01.jpg HLT_tshirt-01.jpg 

*****รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับมูลนิธิผู้พิทักษ์ อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลออนใต้***

 

 

ค่าสมัคร

________________________________________________________
 

โอนเงินเข้าบัญชี กัญชรส ถาวร

เลขบัญชี 8162570892 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ต 

___________________________________________________________

 

ระยะทางราคา
5km600
10km800
25km1200
35km1500

ผู้สนับสนุน
(Supporter)