BMW BARCELONA MOTOR MINIMARATHON 2019

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล "BMW BARCELONA MOTOR MINI MARATHON 2019" วัน อาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ระยะทาง 5.4 km และ 12.6 km

กำหนดการ

วันอาทิตย์ 31 มี.ค. 2562

กำหนดการ
วัน ศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562
เวลา 11.00-19.00 น. รับเบอร์ติดหน้าอกและเสื้อที่ระลึก
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
.
วัน เสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2562
เวลา 11.00-19.00 น. รับเบอร์ติดหน้าอกและเสื้อที่ระลึก
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
 
วัน อาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม 2562
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
เวลา 05.45 น. นักวิ่งระยะมินิมาราธอน ระยะ 12.6 กม. เข้าเช็คอินที่จุด Start
เวลา 05.50 น. ประธานกล่าวเปิดงาน
เวลา 06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะมินิมาราธอน 12.6 กม.
เวลา 06.15 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะฟันรัน 5.4 กม.
เวลา 07.30 น. พิธีมอบรางวัล
 
 
วัตถุประสงค์
 
1.เพื่อให้เป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้เยาวชน ประชาชนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติได้ออกกำลังกายโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2.เพื่อเป็นการการออกกำลังกายให้ห่างไกลสิ่งเสพติด เพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดีแข็งแรง และสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมกิจกรรมด้วยการวิ่งออกกำลังกาย 
 
 
 
สิ่งที่นักวิ่งจะได้รับ
 
 
ตัวอย่างเหรียญที่ระลึก
 
 
ตัวอย่างเสื้อที่ระลึก
 
 
 
การแบ่งรุ่นแข่งขัน
ระยะมินิมาราธอน 12.6 กม.
     - ชาย-หญิง 
     - อายุไม่เกิน 19 ปี
     - อายุ 20-29 ปี
     - อายุ 30-39 ปี
     - อายุ 40-49 ปี 
     - อายุ 50-59 ปี
     - อายุ 60 ปีขึ้นไป
 
ระยะฟันรัน 5.4 km 
     - ทั่วไปไม่จำกัดอายุ ชาย-หญิง 
 
รางวัลที่นักวิ่งจะได้รับ
     - ผู้ที่เข้าเส้นชัย 1-3 (Overall) ชาย-หญิง จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล
( 10,000บาท , 8,000บาท , 5000 บาท ตามลำดับ)
     - ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยอันดับที่ 1-5   ชาย-หญิง ของทุกกลุ่มอายุ ทุกระยะทางจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
     - ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกท่านจะเหรียญรางวัล
     - เสื้อที่ระลึกทุกท่าน
    - กระเป๋าผ้า
    - ริสแบนด์
 

กติกาการแข่งขัน

1.การแข่งขันในสนามวิ่งนี้ เป็นสนามวิ่งอันทรงเกียรติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ห้ามนักวิ่งที่ขาดสปีริต ไม่รู้แพ้ รู้ชนะ ไม่มีน้ำใจนักกีฬา เช่น โกงอายุ, ลัดเส้นทาง ลงแข่งขันโดยเด็ดขาด
2.ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พ.ศ.2562 ลบ พ.ศ. เกิด พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ที่มี วัน-เดือน-ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล
3.นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์
4.นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ มองเห็นชัดเจน  คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่ หมายเลขประจำตัววิ่งพับ หรือการติดเบอร์ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท/กลุ่มอายุใด
5.ยึดถือตามกติกาสากล (IAAF) และคำตัดสินของคณะกรรมการเทคนิคถือเป็นเด็ดขาด
 
 
 
การบริการ
 - บริการรับฝากของ
 - บริการน้ำตลอดเส้นทางการแข่งขัน
 - บริการอาหารและเครื่องดื่มหลังเข้าเส้นชัย
 

สถานที่จัดงาน ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

 

________________________________________________
 

โอนเงินเข้าบัญชี กัญชรส ถาวร

เลขบัญชี 8162570892 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ต 

___________________________________________________________

ตรวจสอบรายชื่อและแจ้งชำระเงินได้ที่:

www.roadrunnerthailand.com

ค่าสมัคร

ค่าสมัคร 
VIP  1,500 บาท จะได้รับได้รับถ้วยรางวัล เสื้อที่ระลึกและเหรียญทุกท่าน
MINI 550 บาท นักวิ่งทุกท่านจะได้รับเสื้อ,เหรียญรางวัล,กระเป๋าผ้า,ริสแบนด์
FUNRUN 550 บาท นักวิ่งทุกท่านจะได้รับเสื้อ,เหรียญรางวัล,กระเป๋าผ้า,ริสแบนด์
________________________________________________________
 

โอนเงินเข้าบัญชี กัญชรส ถาวร

เลขบัญชี 8162570892 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ต 

___________________________________________________________

 

ระยะทางราคา
12 KM550
5.4 KM550
VIP1500

ผู้สนับสนุน
(Supporter)