คนพันธุ์อึดพิชิตยอดดอยสามหงก ปี2

ขอเชิญนักวิ่งทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขัน "คนพันธุ์อึดพิชิตยอดดอยสามหงก ปี2" ณ น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่ รายได้ส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมมอบให้กับโรงพยาบาลแม่ออน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

กำหนดการ

วันเสาร์ 27 ก.ค. 2562

วัน ศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เวลา 12.00-18.00 น. รับเบอร์ติดหน้าอก ณ น้ำพุร้อนสันกำแพง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
วัน เสาร์ ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เวลา 04.30 น. รับเบอร์ติดหน้าอก ณ น้ำพุร้อนสันกำแพง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
เวลา 04.45 น. นักวิ่งระยะฮาล์ฟมาราธอน ระยะ 21 km เข้าเช็คอินที่จุด Start
เวลา 05.00 น.ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 21 km
เวลา 05.45 น. นักวิ่งระยะมินิมาราธอน ระยะ 10 km เข้าเช็คอินที่จุด Start
เวลา 06.00 น.ประธานกล่าวเปิดงานพร้อม
เวลา 06.00 น.ปล่อยตัวนักวิ่งระยะมินิมาราธอน 10 km
เวลา 06.10 น.ปล่อยตัวนักวิ่งระยะฟันรัน 4 km

วัตถุประสงค์

        เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนปีการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (2019 Thailand Sport Tourism) ตามนโยบายของรัฐบาล ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงกับจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้เยาวชน ประชาชนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ให้ประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการรณรงค์ให้เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกายโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ใน เพื่อเป็นการการออกกำลังกายให้ห่างไกลสิ่งเสพติด เพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดีแข็งแรง และเพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมกิจกรรมด้วยการวิ่งออกกำลังกาย รายได้ส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมมอบให้กับโรงพยาบาลแม่ออน

 

ตัวอย่างเสื้อที่ระลึก

 

ตัวอย่างเหรียญที่ระลึก

การแบ่งรุ่นแข่งขัน
ระยะฮาล์ฟมาราธอน 21 km     

-รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ปีขึ้นไป

 

มินิมาราธอน 10km     
-รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ปีขึ้นไป

 

ระยะฟันรัน 4 km – ทั่วไปไม่จำกัดอายุ ชาย – หญิง

 

รางวัลที่นักวิ่งจะได้รับ

ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยอันดับ 1-5 แต่ละกลุ่มอายุทุกระยะทางจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกท่านจะเหรียญรางวัลเกียรติยศ
นักวิ่งทุกท่านจะได้รับเสื้อที่ระลึก

 

**********กติกา***********
นักวิ่งจะต้องลงทะเบียนตามกลุ่มอายุของตนเองเท่านั้นโดยใช้ (พ.ศ.เกิด - พ.ศ.2562)

ค่าสมัคร

-------------------------------------------------------------- 

โอนเงินเข้าบัญชี นายสายัณห์ ถาวร
เลขบัญชี 6779032565 ธนาคารกรุงไทย สาขาสารภี

--------------------------------------------------------------

 

 

ค่าสมัคร

VIP                       1,500 บาท จะได้รับถ้วยรางวัลและเหรียญทุกท่าน
ฮาล์ฟมาราธอน          490 บาท
มินิมาราธอน              350 บาท 
ฟันรัน                       350 บาท

ระยะทางราคา
VIP1500
HALF 21 KM490
MINI 10 KM350
FUNRUN 4 KM350

ผู้สนับสนุน
(Supporter)