หริภุญชัย21 (Hariphunchai21)

ขอเชิญนักวิ่งทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขัน "หริภุญชัย21" ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปล่อยตัวเวลา 05.00 น. ชิงเงินรางวัลกว่า 25,000 บาท

กำหนดการ

วันอาทิตย์ 29 ก.ย. 2562

วัน เสาร์ ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562
เวลา 10.00-18.00 น. รับเบอร์ติดหน้าอก ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
วัน อาทิตย์ ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2562
เวลา 04.30 น. รับเบอร์ติดหน้าอก ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เวลา 04.45 น. นักวิ่งระยะฮาล์ฟมาราธอน ระยะ 21 km เข้าเช็คอินที่จุด Start
เวลา 05.00 น.ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 21 km
เวลา 05.45 น. นักวิ่งระยะมินิมาราธอน ระยะ 10 km เข้าเช็คอินที่จุด Start
เวลา 06.00 น.ประธานกล่าวเปิดงานพร้อม
เวลา 06.00 น.ปล่อยตัวนักวิ่งระยะมินิมาราธอน 10 km

วัตถุประสงค์

       1.เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนปีการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน

       2.เพื่อให้เป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้เยาวชน ประชาชนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ให้ประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       3.เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกายโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ใน เพื่อเป็นการการออกกำลังกายให้ห่างไกลสิ่งเสพติด

       4.เพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดีแข็งแรง และเพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมกิจกรรมด้วยการวิ่งออกกำลังกาย 

 

 

วลา 06.10 น.ปล่อยตัวนักวิ่งระยะฟันรัน 4 km

ค่าสมัคร

-------------------------------------------------------------- 

โอนเงินเข้าบัญชี นายพงศ์ประภาส ถาวร
เลขบัญชี 5400025366 ธนาคารกรุงไทย พระสิงห์

--------------------------------------------------------------

 

 

ค่าสมัคร

VIP                       1,500 บาท จะได้รับถ้วยรางวัลและเหรียญทุกท่าน
ฮาล์ฟมาราธอน         700 บาท
มินิมาราธอน              500 บาท 
ฟันรัน                        500 บาท

ระยะทางราคา
VIP1500
HALF 21 KM700
MINI 10 KM500
FUNRUN 4 KM500

ผู้สนับสนุน
(Supporter)