หริภุญชัย21 (Hariphunchai21)

ขอเชิญนักวิ่งทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขัน "หริภุญชัย21" ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปล่อยตัวเวลา 05.00 น. ชิงเงินรางวัลกว่า 18,000 บาท

กำหนดการ

วันอาทิตย์ 29 ก.ย. 2562

วัน เสาร์ ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562
เวลา 10.00-18.00 น. รับเบอร์ติดหน้าอก ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
วัน อาทิตย์ ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2562
เวลา 04.30 น. รับเบอร์ติดหน้าอก ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เวลา 04.45 น. นักวิ่งระยะฮาล์ฟมาราธอน ระยะ 21 km เข้าเช็คอินที่จุด Start
เวลา 05.00 น.ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 21 km
เวลา 05.45 น. นักวิ่งระยะมินิมาราธอน ระยะ 9 km เข้าเช็คอินที่จุด Start
เวลา 06.00 น.ประธานกล่าวเปิดงานพร้อม
เวลา 06.00 น.ปล่อยตัวนักวิ่งระยะมินิมาราธอน 9 km

วัตถุประสงค์

       1.เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนปีการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน

       2.เพื่อให้เป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้เยาวชน ประชาชนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ให้ประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       3.เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกายโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ใน เพื่อเป็นการการออกกำลังกายให้ห่างไกลสิ่งเสพติด

       4.เพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดีแข็งแรง และเพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมกิจกรรมด้วยการวิ่งออกกำลังกาย 

 

 

วลา 06.10 น.ปล่อยตัวนักวิ่งระยะฟันรัน 4 km

 

ค่าสมัคร

-------------------------------------------------------------- 

โอนเงินเข้าบัญชี นายพงศ์ประภาส ถาวร
เลขบัญชี 5400025366 ธนาคารกรุงไทย พระสิงห์

--------------------------------------------------------------

 

 

ค่าสมัคร

VIP                       1,500 บาท จะได้รับถ้วยรางวัลและเหรียญทุกท่าน
ฮาล์ฟมาราธอน         700 บาท
มินิมาราธอน              500 บาท 
ฟันรัน                        500 บาท

ระยะทางราคา
VIP1500
HALF 21 KM700
MINI 10 KM500
FUNRUN 4 KM500

ผู้สนับสนุน
(Supporter)