21Lampang

ขอเชิญนักวิ่งทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอน "21Lampang" ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เกาะคา จ.ลำปาง ปล่อยตัวเวลา 05.00 น. 

กำหนดการ

วันอาทิตย์ 6 ต.ค. 2562

วัน เสาร์ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เวลา 12.00-18.00 น. รับเบอร์ติดหน้าอก ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วัน อาทิตย์ ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เวลา 04.30 น. รับเบอร์ติดหน้าอก ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เวลา 04.45 น. นักวิ่งระยะฮาล์ฟมาราธอน ระยะ 21 km เข้าเช็คอินที่จุด Start
เวลา 05.00 น.ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 21 km
เวลา 05.45 น. นักวิ่งระยะมินิมาราธอน ระยะ 10 km เข้าเช็คอินที่จุด Start
เวลา 06.00 น.ประธานกล่าวเปิดงานพร้อม
เวลา 06.00 น.ปล่อยตัวนักวิ่งระยะมินิมาราธอน 10 km
เวลา 06.15 น.ปล่อยตัวนักวิ่งระยะฟันรัน 4 km
วัตถุประสงค์
       1.เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนปีการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง
       2.เพื่อให้เป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้เยาวชน ประชาชนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ให้ประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       3.เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกายโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ใน เพื่อเป็นการการออกกำลังกายให้ห่างไกลสิ่งเสพติด
       4.เพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดีแข็งแรง และเพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมกิจกรรมด้วยการวิ่งออกกำลังกาย 
       5.รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้อาสาสมัครป้องกันบรรเทาสาธารณภัยสำหรับจัดหาเครื่องมือเพื่อใช้ในการดับไฟป่าภายในพื้นที่ดอยพระบาท ดอยฝรั่ง และพื้นที่ป่าในเขต อ.เมือง และ อ.ใกล้เคียง
 

ค่าสมัคร

-------------------------------------------------------------- 
โอนเงินเข้าบัญชี นายพงศ์ประภาส ถาวร
เลขบัญชี 5400025366 ธนาคารกรุงไทย พระสิงห์
--------------------------------------------------------------
 
ค่าสมัคร
VIP                       1,500 บาท จะได้รับถ้วยรางวัลและเหรียญทุกท่าน
ฮาล์ฟมาราธอน         700 บาท
มินิมาราธอน              400 บาท 
ฟันรัน                       400 บาท
ระยะทางราคา
4 km400
10 km400
21 km700
VIP1500

ผู้สนับสนุน
(Supporter)