พิษณุโลกฮาล์ฟมาราธอน2020

ขอเชิญนักวิ่งทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอน "พิษณุโลกฮาล์ฟมาราธอน" ณ สวนสาธารณะบึงราชนก จ.พิษณุโลก ปล่อยตัวเวลา 05.00 น. วัน อาทิตย์ ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2563

กำหนดการ

วันอาทิตย์ 5 ม.ค. 2563

วัน เสาร์ ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2563
เวลา 11.00-18.00 น. รับเบอร์ติดหน้าอก ณ สวนสาธารณะบึงราชนก จ.พิษณุโลก
วัน อาทิตย์ ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2563
เวลา 04.30 น. รับเบอร์ติดหน้าอก ณ สวนสาธารณะบึงราชนก จ.พิษณุโลก
เวลา 04.45 น. นักวิ่งระยะฮาล์ฟมาราธอน ระยะ 21 km เข้าเช็คอินที่จุด Start
เวลา 05.00 น.ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 21 km
เวลา 05.45 น. นักวิ่งระยะมินิมาราธอน ระยะ 10 km เข้าเช็คอินที่จุด Start
เวลา 06.00 น.ประธานกล่าวเปิดงานพร้อม
เวลา 06.00 น.ปล่อยตัวนักวิ่งระยะมินิมาราธอน 10 km
เวลา 06.15 น.ปล่อยตัวนักวิ่งระยะฟันรัน 4 km
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนปีการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (2020 Thailand Sport Tourism) ตามนโยบายของรัฐบาล ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก และสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงกับจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้เป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้เยาวชน ประชาชนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ให้ประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการรณรงค์ให้เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกายโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ใน เพื่อเป็นการการออกกำลังกายให้ห่างไกลสิ่งเสพติด เพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดีแข็งแรง และเพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมกิจกรรมด้วยการวิ่งออกกำลังกาย 
.
ค่าสมัคร
VIP 1,500 บาท จะได้รับถ้วยรางวัลและเหรียญทุกท่าน
ฮาล์ฟมาราธอน 700 บาท
มินิมาราธอน 500 บาท 
ฟันรัน 500 บาท
.
การแบ่งรุ่นแข่งขัน
ระยะฮาล์ฟมาราธอน 21 km และมินิมาราธอน 10km ทั้งเพศชาย และ หญิง
-รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี, 20-29, 30-39, 40-49, 50 ปีขึ้นไป
ระยะฟันรัน 4 km – ทั่วไปไม่จำกัดอายุ ชาย – หญิง
.
เงินรางวัล
Overall 21 km อันดับ 1-3 ชายและหญิง::
2,000/ 1,500/ 1,200 บาท
.
Overall 10 km อันดับ 1-3 ชายและหญิง::
1,000/ 800/ 700 บาท
.
รางวัลที่นักวิ่งจะได้รับ
ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยอันดับ 1-5 แต่ละกลุ่มอายุทุกระยะทางจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกท่านจะเหรียญรางวัลเกียรติยศ
นักวิ่งทุกท่านจะได้รับเสื้อที่ระลึก และผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยในระยะ 21km จะได้รับเสื้อ FINISHER เพิ่มอีก 1 ตัว!!
.
**********กติกา***********
นักวิ่งจะต้องลงทะเบียนตามกลุ่มอายุของตนเองเท่านั้นโดยใช้ (พ.ศ.เกิด - พ.ศ.2563)

 

 

ค่าสมัคร

-------------------------------------------------------------- 
โอนเงินเข้าบัญชี นายสายัณห์ ถาวร
 
เลขบัญชี 6779032565 ธนาคารกรุงไทย สาขาสารภี
--------------------------------------------------------------
 
ค่าสมัคร
VIP                       1,500 บาท จะได้รับถ้วยรางวัลและเหรียญทุกท่าน
ฮาล์ฟมาราธอน         700 บาท
มินิมาราธอน              500 บาท 
ฟันรัน                       500 บาท
ระยะทางราคา
MINI 10 Km 500
FUNRUN 4 Km500
HALF 21 Km 700
VIP1500

ผู้สนับสนุน
(Supporter)