SAHA GROUP PRAPROM CHARITYRUN 2019

ขอเชิญนักวิ่งทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขัน "SAHA GROUP PRAPROM CHARITYRUN 2019" ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูน ปล่อยตัวเวลา 06.00 น. 

กำหนดการ

วันอาทิตย์ 17 พ.ย. 2562

วัน เสาร์ ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
เวลา 12.00-19.00 น. รับเบอร์ติดหน้าอก ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูน
วัน อาทิตย์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
เวลา 04.30 น. รับเบอร์ติดหน้าอก ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูน
เวลา 05.45 น. นักวิ่งระยะมินิมาราธอนเข้าเช็คอินที่จุด Start
เวลา 06.00 น. ประธานกล่าวเปิดงานพร้อมปล่อยตัวนักวิ่งระยะมินิมาราธอน
เวลา 06.05 น. นักวิ่งระยะFunRun เข้าเช็คอินที่จุด Start
เวลา 06.15 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะFunRun
เวลา 07.30 น. พิธีมอบรางวัล

 

 

วัตถุประสงค์
     1.เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนปีการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน
     2.เพื่อให้เป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้เยาวชน ประชาชนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ให้ประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     3.เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกายโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ใน เพื่อเป็นการการออกกำลังกายให้ห่างไกลสิ่งเสพติด
     4.เพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดีแข็งแรง และเพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมกิจกรรมด้วยการวิ่งออกกำลังกาย
     5.รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วมอบให้ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูน
 
 
การแบ่งรุ่นแข่งขัน
ระยะมินิมาราธอน 10 km ทั้งเพศชาย และ หญิง
-รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ปีขึ้นไป
 
ระยะฟันรัน 5 km – ทั่วไปไม่จำกัดอายุ ชาย – หญิง
 
 
สิ่งที่นักวิ่งจะได้รับ
-ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยอันดับ 1-5 แต่ละกลุ่มอายุทุกระยะทางจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
-ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกท่านจะเหรียญรางวัลเกียรติยศ
-นักวิ่งทุกท่านจะได้รับเสื้อที่ระลึก
-เบอร์ติดหน้าอก BIB 
-ถุงผ้า SAHA GROUP PRAPROM CHARITYRUN 2019
-พิเศษ ผลิตภัณฑ์ในเครือสหพัฒน์และผู้สนับสนุน
 
**********กติกา***********
นักวิ่งจะต้องลงทะเบียนตามกลุ่มอายุของตนเองเท่านั้นโดยใช้ (พ.ศ.เกิด - พ.ศ.2562)
 

ค่าสมัคร

-------------------------------------------------------------- 

โอนเงินเข้าบัญชี นายพงศ์ประภาส ถาวร
เลขบัญชี 5400025366 ธนาคารกรุงไทย พระสิงห์

--------------------------------------------------------------

ค่าสมัคร
VIP                         1,500 บาท จะได้รับถ้วยรางวัลและเหรียญทุกท่าน
มินิมาราธอน                450 บาท 
ฟันรัน                         450 บาท
ระยะทางราคา
MINI 10 Km 450
FunRun 5 Km450
VIP 1500

ผู้สนับสนุน
(Supporter)