MEDICAL SCIENCES RUN 2019

ขอเชิญนักวิ่งทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล "MEDICAL SCIENCES RUN 2019" ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา ปล่อยตัวเวลา 05.30 น.

กำหนดการ

วันอาทิตย์ 20 ต.ค. 2562

วัน ศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เวลา 12.00-17.00 น. รับ Race Pack ณ 
ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา
 
วัน เสาร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เวลา 12.00-17.00 น. รับ Race Pack ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ม.พะเยา
 
วัน อาทิตย์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เวลา 05.15 น. นักวิ่งระยะฮาล์ฟมาราธอน ระยะ 21 km เข้าเช็คอินที่จุด Start
เวลา 05.30 น.ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 21 km
เวลา 06.00 น. นักวิ่งระยะมินิมาราธอน ระยะ 10 km เข้าเช็คอินที่จุด Start
เวลา 06.10 น.ประธานกล่าวเปิดงานพร้อม
เวลา 06.15 น.ปล่อยตัวนักวิ่งระยะมินิมาราธอน 10 km
เวลา 06.30 น.ปล่อยตัวนักวิ่งระยะฟันรัน 4 km
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นิสิต บุคลากร ของมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเดิน – วิ่ง
2. เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. เพื่อจัดหารายได้เป็นทุนอาหารกลางวัน และสนับสนุนการทำกิจกรรมของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
 
ระยะฮาล์ฟมาราธอน 21 กม. ชาย-หญิง 
     - อายุไม่เกิน 29 ปี
     - อายุ 30-39 ปี
     - อายุ 40-49 ปี 
     - อายุ 50 ปีขึ้นไป 
 
ระยะมินิมาราธอน 10 กม. ชาย-หญิง 
     - อายุไม่เกิน 19 ปี
     - อายุ 20-29 ปี
     - อายุ 30-39 ปี
     - อายุ 40-49 ปี 
     - อายุ 50 ปีขึ้นไป
 
ระยะฟันรัน 4 km 
     - ทั่วไปไม่จำกัดอายุ ชาย-หญิง 
     - kid run อายุไม่เกิน 12 ปี
 
รางวัลที่นักวิ่งจะได้รับ
 
     - ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยอันดับที่ 1-5   ชาย-หญิง ของทุกกลุ่มอายุ ทุกระยะทางจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
     - ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกท่านจะเหรียญที่ระลึก
     - เสื้อที่ระลึกทุกท่าน
     - พิเศษสำหรับผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยในระยะ 21km จะได้รับเสื้อ FINISHER
 
 
 

ตัวอย่างเหรียญที่ระลึก

ตัวอย่างเสื้อที่ระลึก

ตัวอย่างเสื้อ Finisher

แผนที่เส้นทางระยะ 4 กม.

แผนที่เส้นทางระยะ 10 กม.

แผนที่เส้นทางระยะ 21 กม.

 

ค่าสมัคร

-------------------------------------------------------------- 
โอนเงินเข้าบัญชี นายสายัณห์ ถาวร
 
เลขบัญชี 6779032565 ธนาคารกรุงไทย สาขาสารภี
--------------------------------------------------------------
 
ค่าสมัคร
VIP                       1,000 บาท จะได้รับถ้วยรางวัลและเหรียญทุกท่าน
ฮาล์ฟมาราธอน                 590 บาท
มินิมาราธอน                     390 บาท 
ฟันรัน                               390 บาท
FAMILY RUN รุ่นไม่เกิน12ปี           390 บาท
ระยะทางราคา
MINI 10 KM390
FUNRUN 4 KM390
HALF 21 KM590
KID RUN ไม่เกิน12ปี390
VIP1000
VIRTUAL RUN390

ผู้สนับสนุน
(Supporter)