ส่วนบุญมินิมาราธอน ครั้งที่ 6

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเดิน-วิ่งการกุศลครบรอบ 90 ปี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน "ส่วนบุญมินิมาราธอน ครั้งที่ 6" วัน อาทิตย์ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  

กำหนดการ

วันอาทิตย์ 1 ธ.ค. 2562

กำหนดการ
วัน เสาร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
เวลา 11.00-18.00 น. รับเบอร์ติดหน้าอกและเสื้อที่ระลึก
ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
 
วัน อาทิตย์ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2562
เวลา 05.00 น. รับเบอร์ติดหน้าอกและเสื้อที่ระลึก
ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เวลา 05.45 น. นักวิ่งเข้าเช็คอินที่จุด Start
เวลา 05.50 น. ประธานกล่าวเปิดงาน
เวลา 06.00 น.ปล่อยตัวนักวิ่งระยะมินิมาราธอน 9 km
เวลา 06.15 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะฟันรัน 4 km
เวลา 07.00 น. พิธีมอบรางวัล

 

 
 

 

 
 
 
 
วัตถุประสงค์
    
1.เพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
2.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์สระว่ายน้ำโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
3.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครู บุคลากร นักเรียน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ห่างไกลจากยาเสพติด และสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว
 
การแบ่งรุ่นแข่งขัน
ระยะมินิมาราธอน 9 km 
- ชาย-หญิง 
อายุไม่เกิน 19 ปี
อายุ 20-29 ปี
อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี 
อายุ 50-59 ปี
อายุ 60 ปีขึ้นไป
 
ระยะฟันรัน 4 km 
- ทั่วไปไม่จำกัดอายุ ชาย-หญิง 
 
รางวัลที่นักวิ่งจะได้รับ
- ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยอันดับที่ 1-5 ระยะทาง 9 km  ของแต่ละกลุ่มอายุจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
- ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยอันดับที่ 1-5 ระยะทาง 4 km  จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ(ไม่แบ่งกลุ่มอายุ)
- นักเรียนโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ อันดับที่ 1-5 จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
- บุคลากรภายในโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ อันดับที่ 1-5 จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
- ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกท่าน จะได้รับเหรียญรางวัล
- เสื้อที่ระลึกทุกท่าน
ถุงผ้า ครบรอบ 90 ปี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
 
กติกาการแข่งขัน
1. ยึดถือตามกติกาสากล (IAAF) และคำตัดสินของคณะกรรมการเทคนิคถือเป็นเด็ดขาด
2. นักวิ่งต้องมีอายุตรงประเภท/กลุ่มอายุที่กสมัคร (พ.ศ.2562-พ.ศ.เกิด)
 

 

ค่าสมัคร

ค่าสมัคร 
VIP         1,500 บาท  จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ เสื้อ ถุงผ้าและเหรียญทุกท่าน
MINI      450 บาท นักวิ่งทุกท่านจะได้รับเสื้อ ถุงผ้าและเหรียญรางวัล
FUNRUN 450 บาท นักวิ่งทุกท่านจะได้รับเสื้อ ถุงผ้าและเหรียญรางวัล
 
________________________________________________________________
 
ชำระเงินผ่านบัญชี    กัญชรส  ถาวร
เลขบัญชี  8162570892  ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ต

_________________________________________________________________

 
ระยะทางราคา
MINI 9 KM450
VIP1500
FUNRUN 4 KM450

ผู้สนับสนุน
(Supporter)