เดิน-วิ่ง แม่สอดกอดขุนเขา ครั้งที่ 2

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขัน "เดิน-วิ่ง แม่สอดกอดขุนเขา ครั้งที่ 2" วัน อาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก    

กำหนดการ

วันอาทิตย์ 23 ก.พ. 2563

กำหนดการ
วัน เสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
10.00-20.00 น. รับ Race pack สำหรับแข่งขัน 
ณ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
วัน อาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ณ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
05:40 น. นักกีฬาเตรียมอุ่นร่างกาย 
06.10 น. นักวิ่งเข้าเช็คอินที่จุด START
06.12 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
06.15 น. ปล่อยตัวนักวิ่งมินิมาราธอน 10 KM
06.30 น. ปล่อยตัวนัววิ่งฟันรัน  5.5KM
07:00 น. พิธีมอบรางวัล
 

วัตถุประสงค์

                   1. เพื่อจัดหาเงินรายได้สมทบกองทุนมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า

                   2. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

                   3. เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   4. เพื่อส่งเสริมให้สงคมมีความตระหนัก รู้ถึงความสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีด้วยการออกกำลังกาย

                   5. เพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดตาก

 


เหรียญที่ระลึกระยะ FUNRUN


เหรียญที่ระลึกระยะ MINIMARATHON

 

เสื้อที่ระลึกระยะ FUNRUN

 

เสื้อที่ระลึกระยะ MINIMARATHON

 

เสื้อที่ระลึก VIP

 

ค่าสมัครและสิทธิประโยชน์

 

แผนที่เส้นทาง ระยะ 5 กม.

 
 

แผนที่เส้นทางระยะ 10 กม.

 
การแบ่งรุ่นแข่งขัน
   ระยะมินิมาราธอน 10 กม. ลำดับที่ 1-5 ชาย-หญิง 
      - อายุไม่เกิน 19 ปี
      - อายุ 20-29 ปี
      - อายุ 30-39 ปี
      - อายุ 40-49 ปี 
      - อายุ 50-59 ปี
      - อายุ 60 ปีขึ้นไป
   ระยะฟันรัน 5 กม.
     - ทั่วไปไม่จำกัดอายุ 
 
การบริการ
     - บริการรับฝากของ
     - บริการน้ำตลอดเส้นทางการแข่งขัน
     - บริการอาหารและเครื่องดื่มหลังเข้าเส้นชัย
 
กติกาการแข่งขัน
     1.การแข่งขันในสนามวิ่งนี้ เป็นสนามวิ่งอันทรงเกียรติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ห้ามนักวิ่งที่ขาดสปีริต ไม่รู้แพ้ รู้ชนะ ไม่มีน้ำใจนักกีฬา เช่น โกงอายุ, ลัดเส้นทาง ลงแข่งขันโดยเด็ดขาด
     2.ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พ.ศ.2563 ลบ พ.ศ. เกิด พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ที่มี วัน-เดือน-ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล
     3.นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์
     4.นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ มองเห็นชัดเจน  คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่ หมายเลขประจำตัววิ่งพับ หรือการติดเบอร์ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท/กลุ่มอายุใด
     5.ยึดถือตามกติกาสากล (IAAF) และคำตัดสินของคณะกรรมการเทคนิคถือเป็นเด็ดขาด

ค่าสมัคร

 
FUNRUN 500 บาท นักวิ่งทุกท่านจะได้รับเสื้อที่ระลึก เบอร์วิ่ง(BIB) และเหรียญรางวัล เมื่อเข้าเส้นชัย
MINI      500 บาท นักวิ่งทุกท่านจะได้รับเสื้อที่ระลึก เบอร์วิ่ง(BIB) และเหรียญรางวัล เมื่อเข้าเส้นชัย
VIP         1,500 บาท นักวิ่งทุกท่านจะได้รับเสื้อที่ระลึก เบอร์วิ่ง(BIB) และเหรียญรางวัล เมื่อเข้าเส้นชัย
________________________________________________________________
 
ชำระเงินผ่านบัญชี   โครงการวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า
เลขบัญชี  6789136568  ธนาคารกรุงไทย  สาขาโรบินสันแม่สอด

_________________________________________________________________

ระยะทางราคา
FUNRUN 5 KM.500
MINIMARATHON 10 KM.500
VIP1500

ผู้สนับสนุน
(Supporter)