PHACHOR HALFMARATHON 2020

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันเดิน-วิ่ง  "ผาช่อ ฮาล์ฟมาราธอน 2020" PHACHOR  HALFMARATHON 2020 วัน  อาทิตย์ ที่ 23 สิ่งหาคม พ.ศ.2563 ระยะทาง  4,10.5,21.1 km ปล่อยตัวเวลา 05.00 น. ณ โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

กำหนดการ

วันอาทิตย์ 23 ส.ค. 2563

กำหนดการ
วัน เสาร์ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563
เวลา 12.00-18.00 น. รับเบอร์ติดหน้าอก ณ โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย
 
วัน อาทิตย์ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2563
เวลา 04.45 น. นักวิ่งระยะฮาล์ฟมาราธอน ระยะ 21 km เข้าเช็คอินที่จุด Start
เวลา 05.00 น.ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 21 km
เวลา 05.45 น. นักวิ่งระยะมินิมาราธอน ระยะ 10 km เข้าเช็คอินที่จุด Start
เวลา 06.00 น.ประธานกล่าวเปิดงานพร้อม
เวลา 06.00 น.ปล่อยตัวนักวิ่งระยะมินิมาราธอน 10 km
เวลา 06.10 น.ปล่อยตัวนักวิ่งระยะฟันรัน 4 km
 
วัตถุประสงค์
 
1. เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงกับจังหวัดเชียงใหม่
 
2. เพื่อให้เป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้เยาวชน ประชาชนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ให้ประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการรณรงค์ให้เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกายโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ใน
 
3. เพื่อเป็นการการออกกำลังกายให้ห่างไกลสิ่งเสพติด เพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดีแข็งแรง และเพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมกิจกรรมด้วยการวิ่งออกกำลังกาย
 
4. รายได้ส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมมอบให้กับอุทยานแห่งชาติแม่วาง
 
 
ตัวอย่าง เสื้อและเหรียญที่ระลึก
 
 
 
ตัวอย่าง เสื้อ Finisher 21 Km.
 
 
 
 
การแบ่งรุ่นแข่งขัน
 
ระยะฮาล์ฟมาราธอน 21 กม.
     - ชาย-หญิง 
     - อายุไม่เกิน 29 ปี
     - อายุ 30-39 ปี
     - อายุ 40-49 ปี 
     - อายุ 50-59 ปี
     - อายุ 60 ปีขึ้นไป
 
ระยะมินิมาราธอน 10 กม.
     - ชาย-หญิง 
     - อายุไม่เกิน 19 ปี
     - อายุ 20-29 ปี
     - อายุ 30-39 ปี
     - อายุ 40-49 ปี 
     - อายุ 50-59 ปี
     - อายุ 60 ปีขึ้นไป
 
ระยะฟันรัน 4 km 
     - ทั่วไปไม่จำกัดอายุ ชาย-หญิง 
เงินรางวัล
Overall 21 km อันดับ 1-5 ชายและหญิง::
1,500/ 1,200/ 1,000 /800 /700 บาท
.
รางวัลที่นักวิ่งจะได้รับ
1.ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยอันดับ 1 Overall ชายและหญิง ระยะ 21 KM. และ 10 KM. จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ(ไม่สามารถรับรางวัลในรุ่นได้)
2.ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยอันดับ 1-5 แต่ละกลุ่มอายุทุกระยะทางจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
3.ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกท่านจะเหรียญรางวัลเกียรติยศ
4.นักวิ่งทุกท่านจะได้รับเสื้อที่ระลึก และผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยในระยะ 21km จะได้รับเสื้อผู้พิชิตผาช่อฮาล์ฟมาราธอน
 
กติกาการแข่งขัน
1.การแข่งขันในสนามวิ่งนี้ เป็นสนามวิ่งอันทรงเกียรติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ห้ามนักวิ่งที่ขาดสปีริต ไม่รู้แพ้ รู้ชนะ ไม่มีน้ำใจนักกีฬา เช่น โกงอายุ, ลัดเส้นทาง ลงแข่งขันโดยเด็ดขาด
2.ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พ.ศ.2563 ลบ พ.ศ. เกิด พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ที่มี วัน-เดือน-ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล
3.นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์
4.นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ มองเห็นชัดเจน  คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่ หมายเลขประจำตัววิ่งพับ หรือการติดเบอร์ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท/กลุ่มอายุใด
5.ยึดถือตามกติกาสากล (IAAF) และคำตัดสินของคณะกรรมการเทคนิคถือเป็นเด็ดขาด
 
การบริการ
 - บริการรับฝากของ
 - บริการน้ำตลอดเส้นทางการแข่งขัน
 - บริการอาหารและเครื่องดื่มหลังเข้าเส้นชัย
 
สถานที่จัดงาน ณ โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย ต. สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

ค่าสมัคร

_________________________________________________
 

โอนเงินเข้าบัญชี นายสายัณห์ ถาวร

เลขบัญชี 6779032565 ธนาคารกรุงไทย สาขาสารภี

___________________________________________________________

ค่าสมัคร

VIP                   1,500 บาท จะได้รับถ้วยรางวัลและเหรียญทุกท่าน

ฮาล์ฟมาราธอน      700 บาท

มินิมาราธอน          400 บาท

ฟันรัน                   400 บาท

 

ระยะทางราคา
21 KM700
10 KM400
4 KM400
VIP 1500

ผู้สนับสนุน
(Supporter)