หนองบัวพระเจ้าหลวงมินิมาราธอน2020

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขัน “หนองบัวพระเจ้าหลวงมินิมาราธอน2020” วัน พฤหัสบดี ที่ 31 ธันวาคม 2563 ระยะทาง 8, 4 km ปล่อยตัวเวลา 17.00 น. ณ หนองบัวพระเจ้าหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  

กำหนดการ

วันพฤหัส 31 ธ.ค. 2563


วัน พฤหัสบดี ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เวลา 12.00 - 16.45 น. รับเบอร์ติดหน้าอก ณ หนองบัวพระเจ้าหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

เวลา 16.50 น. นักวิ่ง ระยะ 10 km เข้าเช็คอินที่จุด Start

เวลา 17.00 น. ประธานกล่าวเปิดงานพร้อมปล่อยตัวนักวิ่งระยะมินิมาราธอน 8 km

เวลา 17.00 น. นักวิ่ง ระยะ 4 km เข้าเช็คอินที่จุด Start

เวลา 17.10 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะฟันรัน 4 km

 

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขัน
“หนองบัวพระเจ้าหลวงมินิมาราธอน2020”
วัน พฤหัสบดี ที่ 31 ธันวาคม 2563
ระยะทาง 8, 4 km ปล่อยตัวเวลา 17.00 น.

ณ หนองบัวพระเจ้าหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่


เปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รับสมัครจำนวน 500 คนเท่านั้น

 

วัตถุประสงค์

ทั้งนี้เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนปีการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในรูปแบบ New Normalตามนโยบายของรัฐบาล ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้เยาวชน ประชาชนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ให้ประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการรณรงค์ให้เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกายโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นการการออกกำลังกายให้ห่างไกลสิ่งเสพติด เพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดีแข็งแรง และเพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมกิจกรรมด้วยการวิ่งออกกำลังกาย

 

ค่าสมัคร

VIP                   1000 บาท จะได้รับถ้วย เบอร์วิ่ง และเหรียญรางวัลทุกท่าน

มินิมาราธอน         250 บาท จะได้รับเบอร์วิ่งและเหรียญทุกท่าน

ฟันรัน                 250 บาท จะได้รับเบอร์วิ่งและเหรียญทุกท่าน

 

การแบ่งรุ่นแข่งขัน

ระยะ 8 km ทั้งเพศชาย และ หญิง

-รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ปีขึ้นไป

ระยะฟันรัน 4 km – ทั่วไป ชาย-หญิง


 

รางวัลที่นักวิ่งจะได้รับ
ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยอันดับ 1-5 ระยะ 8 km แต่ละกลุ่มอายุจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ

ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยอันดับ 1-5 ระยะ 4 km รุ่นทั่วไปชายและหญิง จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกท่านจะเหรียญรางวัลเกียรติยศ

 

**********กติกา***********
นักวิ่งจะต้องลงทะเบียนตามกลุ่มอายุของตนเองเท่านั้นโดยใช้ (พ.ศ.เกิด - พ.ศ.2563)

 

กำหนดการ
วัน พฤหัสบดี ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เวลา 12.00 - 16.45 น. รับเบอร์ติดหน้าอก ณ หนองบัวพระเจ้าหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

เวลา 16.50 น. นักวิ่ง ระยะ 10 km เข้าเช็คอินที่จุด Start

เวลา 17.00 น. ประธานกล่าวเปิดงานพร้อมปล่อยตัวนักวิ่งระยะมินิมาราธอน 8 km

เวลา 17.00 น. นักวิ่ง ระยะ 4 km เข้าเช็คอินที่จุด Start

เวลา 17.10 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะฟันรัน 4 km

 

การบริการ
บริการรับฝากของ
บริการน้ำตลอดเส้นทางการแข่งขัน
บริการอาหารและเครื่องดื่มหลังเข้าเส้นชัย

 

ค่าสมัคร

 

ค่าสมัคร

VIP                   1000 บาท จะได้รับถ้วย เบอร์วิ่ง และเหรียญรางวัลทุกท่าน

มินิมาราธอน         250 บาท จะได้รับเบอร์วิ่งเหรียญทุกท่าน

ฟันรัน                 250 บาท จะได้รับเบอร์วิ่งและเหรียญทุกท่าน

________________________________________________________________
 
ชำระเงินผ่านบัญชี    นายพงศ์ประภาส ถาวร
เลขบัญชี  5400025366 ธนาคารกรุงไทย  สาขาสี่แยกหนองหอย

_________________________________________________________________

ระยะทางราคา
4 กิโลเมตร250
8 กิโลเมตร250
วีไอพี1000

ผู้สนับสนุน
(Supporter)