Ultra-Trail Phasamliam 2021

ขอเชิญนักวิ่งทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งรักษ์ป่าค้นหาวิถีท่องเที่ยวชุมชน " Ultra-Trail Phasamliam 2021"      วัน อาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นตำบลกื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

กำหนดการ

วันอาทิตย์ 28 พ.ย. 2564

กำหนดการ
วัน เสาร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
10.00-18.00 น. รับ Race pack สำหรับแข่งขัน  
ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นตำบลกื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 
วัน อาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
02.45 น. นักวิ่ง 70 km. เข้าเช็คอินที่จุด START
03.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 70 km.
05.55 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 50 km
06.30 น. ปล่อยตัวนัววิ่งระยะ 30 km.
06.45 น. ปล่อยตัวนัววิ่งระยะ 15 
km.
 

-:: รายละเอียดข้อมูล ::-

 

-:: ตัวอย่างเสื้อที่ระลึก ::-

 

-:: ตัวอย่างเหรียญที่ระลึก ::-

 

-:: การแบ่งรุ่นอายุ ::-

 

-:: อุปกรณ์บังคับ ::-

 

-:: แผนที่เส้นทางระยะ 70 กม. ::-

 

-:: แผนที่เส้นทางระยะ 50 กม. ::-

 

-:: แผนที่เส้นทางระยะ 30 กม. ::-

 

-:: แผนที่เส้นทางระยะ 15 กม. ::-

ค่าสมัคร

_________________________________________________________
 
ชำระเงินผ่านบัญชี    นายพงศ์ประภาส ถาวร
เลขบัญชี  5400025366 ธนาคารกรุงไทย  สาขาสี่แยกหนองหอย

___________________________________________________________

 

ระยะทางราคา
15 KM900
30 KM1700
50 KM2500
70 KM3200

ผู้สนับสนุน
(Supporter)