TAK HALFMARATHON 2022

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันวิ่ง "TAK HALFMARATHON 2022 - RUN TO CHANGE" วัน อาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ อาคารหอกิตติคุณ อ.เมืองตาก จ.ตาก  

กำหนดการ

วันอาทิตย์ 14 ส.ค. 2565

 กำหนดการ
วัน เสาร์ ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2565
เวลา 10.00-18.00 น. รับเบอร์ติดหน้าอก ณ อาคารหอกิตติคุณ อ.เมืองตาก จ.ตาก
 
วัน อาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2565
เวลา 04.45 น. นักวิ่งระยะฮาล์ฟมาราธอน ระยะ 21 km เข้าเช็คอินที่จุด Start
เวลา 05.00 น.ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 21 km
เวลา 05.45 น. นักวิ่งระยะมินิมาราธอน ระยะ 11 km เข้าเช็คอินที่จุด Start
เวลา 06.00 น.ประธานกล่าวเปิดงานพร้อม
เวลา 06.00 น.ปล่อยตัวนักวิ่งระยะมินิมาราธอน 10 km
เวลา 06.10 น.ปล่อยตัวนักวิ่งระยะฟันรัน 4 km
 
 
 
 
 
 
 

ค่าสมัคร

_________________________________________________
 

โอนเงินเข้าบัญชี นายสายัณห์ ถาวร

เลขบัญชี 6779032565 ธนาคารกรุงไทย สาขาสารภี

___________________________________________________________

ค่าสมัคร

VIP                   1,500 บาท จะได้รับถ้วยรางวัลและเหรียญทุกท่าน

ฮาล์ฟมาราธอน      750 บาท

มินิมาราธอน          500 บาท

ฟันรัน                  500 บาท

 

ระยะทางราคา
VIP1500
FUN RUN 4 km.500
MINI MARATHON 10 km.500
HALF MARATHON 21 km.750

ผู้สนับสนุน
(Supporter)