SAMNGAO TRAIL 2022

"Samngao Trail สามเงาเทรล2022" วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก

กำหนดการ

วันอาทิตย์ 31 ก.ค. 2565

กำหนดการ
วัน เสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
เวลา 11.00-18.00 น. รับเบอร์ติดหน้าอก ณ สถานที่จัดงาน
วัน อาทิตย์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
เวลา 05.00 น. นักกีฬาเริ่มเข้าสถานที่จัดงาน
เวลา 06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งเทรลระยะ 30 km.
เวลา 06.10 น. ปล่อยตัวนักวิ่งเทรลระยะ 15 km.
เวลา 06.20 น. ปล่อยตัวนักวิ่งเทรลระยะ 6 km.
เวลา 09.30 น. เริ่มมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน
เวลา 15.00 น. ปิดการแข่งขัน

 

 

 

 

 

 

 

ค่าสมัคร

ชำระเงินได้ที่

ชื่อบัญชี นายสายัณห์ ถาวร

เลขบัญชี 6779032565 ธนาคารกรุงไทย

---------------------------------------------

อัตราค่าสมัครราคาพิเศษ (วันนี้- 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565)

--> 6 KM ราคาพิเศษ 590 บาท

--> 15 KM ราคาพิเศษ 990 บาท

--> 31 KM ราคาพิเศษ 1,490 บาท

ระยะทางราคา
6km.590
15km.990
30km.1490

ผู้สนับสนุน
(Supporter)