TAK TRIATHLON 2022

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬานานาชาติ "เขื่อนภูมิพล ตากไตรกีฬา2022 - TAK Triathlon 2022" วัน อาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก  

กำหนดการ

วันอาทิตย์ 7 ส.ค. 2565

วัน เสาร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565
เวลา 12.00-18.00 น. ลงทะเบียนรับเบอร์วิ่ง ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก
วัน อาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565
เวลา 04.30 น. นักวิ่งเริ่มเข้าสู่งาน ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก
เวลา 06.15 น. ประธานกล่าวเปิดงาน
เวลา 06.30 น. ปล่อยตัวระยะสแตนดาร์ดและทีม
เวลา 06.40 น. ปล่อยตัวระยะสปริ้น
เวลา 06.50 น. ปล่อยตัวระยะทวิกีฬา
 

ค่าสมัคร

ชำระเงินได้ที่

ชื่อบัญชี นายสายัณห์ ถาวร

เลขบัญชี 6779032565 ธนาคารกรุงไทย

ระยะทางราคา
TRI STANDARD2200
TRI SPRINT1800
DUATHLON1800

ผู้สนับสนุน
(Supporter)