AMAZING TAK TRIATHLON 2023

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬานานาชาติ "เขื่อนภูมิพล ตากไตรกีฬา2023 - TAK Triathlon 2023 ณ เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก วัน อาทิตย์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2566  

กำหนดการ

วันอาทิตย์ 15 ม.ค. 2566

วัน เสาร์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566
เวลา 12.00-18.00 น. ลงทะเบียนรับเบอร์วิ่ง ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก
วัน อาทิตย์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2566
เวลา 04.30 น. นักวิ่งเริ่มเข้าสู่งาน ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก
เวลา 06.15 น. ประธานกล่าวเปิดงาน
เวลา 06.30 น. ปล่อยตัวระยะสแตนดาร์ดและทีม
เวลา 06.40 น. ปล่อยตัวระยะสปริ้น
เวลา 06.50 น. ปล่อยตัวระยะทวิกีฬา
 

 

 

ลิ้งค์สมัครตากไตรกีฬา (ประเภททีม)

 

ค่าสมัคร

ชำระเงินได้ที่
ชื่อบัญชี นายพงศ์ประภาส ถาวร
เลขบัญชี 5400025366 ธนาคารกรุงไทย
 
ลิ้งค์สมัครตากไตรกีฬา (ประเภททีม)
https://bit.ly/32IIniH
ระยะทางราคา
TRI STANDARD2200
TRI SPRINT1800
DUATHLON1800
First Triathlon1800

ผู้สนับสนุน
(Supporter)