Inthanon KING of Mountain2023

ขอเชิญเข้าร่วมงานวิ่งพิชิตยอดดอยอินทนนท์ "Inthanon King of Mountain 2023" วัน อาทิตย์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ระยะทาง 46 km และ 16 km.

กำหนดการ

วันอาทิตย์ 5 พ.ย. 2566

วัน เสาร์ ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
เวลา 12.00-18.00 น. รับเบอร์ติดหน้าอก ณ โรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่
    ตรวจอุปกรณ์บังคับระยะ 16 km และ 46 km.
วัน อาทิตย์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
เวลา 02.30 น. นักกีฬาเริ่มเข้าสถานที่จัดงาน
เวลา 03.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง INTHANON KING OF MOUNTAIN 2023
ณ โรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่
เวลา 06.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง INTHANON 16 km. 
                           ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่
เวลา 10.00 น. เริ่มมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
เวลา 14.00 น. ปิดการแข่งขัน

 

 

ค่าสมัคร

ค่าสมัคร

ระยะทาง 46 km.  2,400  บาท 

ระยะทาง 16 km.  1,200 บาท

-------------------------------------------------

ชำระเงินได้ที่

ชื่อบัญชี นายพงศ์ประภาส ถาวร

เลขบัญชี 100-8-54227-5 ธนาคารกสิกรไทย

ระยะทางราคา
46 KM.2400
16 KM.1200

ผู้สนับสนุน
(Supporter)