TAK TRIATHLON 2024

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬานานาชาติ "เขื่อนภูมิพล ตากไตรกีฬา2024 - TAK Triathlon 2024" วัน อาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2567 ณ เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก  

กำหนดการ

วันอาทิตย์ 15 ธ.ค. 2567

วัน เสาร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2567
เวลา 12.00-18.00 น. ลงทะเบียนรับเบอร์วิ่ง ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก
วัน อาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2567
เวลา 04.30 น. นักวิ่งเริ่มเข้าสู่งาน ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก
เวลา 06.15 น. ประธานกล่าวเปิดงาน
เวลา 06.30 น. ปล่อยตัวระยะสแตนดาร์ดและทีม
เวลา 06.40 น. ปล่อยตัวระยะสปริ้น
เวลา 06.50 น. ปล่อยตัวระยะทวิกีฬา
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ค่าสมัคร

ชำระเงินได้ที่
ชื่อบัญชี นายพงศ์ประภาส ถาวร
เลขบัญชี 5400025366 ธนาคารกรุงไทย
 
ลิ้งค์สมัครตากไตรกีฬา (ประเภททีม)
https://bit.ly/32IIniH
ระยะทางราคา
TRI STANDARD2500
TRI SPRINT2000
DUATHLON2000
First Triathlon2000

ผู้สนับสนุน
(Supporter)