#

 

วิธีการชำระเงิน

ขั้นตอนการแจ้งชำระเงินง่ายๆดังนี้

1.กดปุ่มตรวจสอบ/แจ้งชำระเงิน ( Check / Notification Payment )

2.กดเลือกรายการ ( Select Event )

3.พิมพ์ค้นหารายชื่อนักวิ่งในช่องค้นหารายชื่อ (Search)

4.กดปุ่มรูปธนบัตรเพื่อแจ้งหลักฐานการชำระเงิน

 

5.กรอกข้อมูลในการชำระเงินให้ครบถ้วนพร้อมแนมสลิปหลักฐานการชำระเงิน

6.จากนั้นกดปุ่มแจ้งชำระเงินระบบจะทำการจัดเก็บบันทึกข้อมูล

และจะอัพเดทสถานะรายชื่อผู้สมัครหลังจากได้รับหลักฐานการชำระเงินภายในเวลา 1 วัน