#

 

วิธีการชำระเงิน

ขั้นตอนการแจ้งชำระเงินง่ายๆดังนี้

1.กดปุ่มตรวจสอบ/แจ้งชำระเงิน ( Check / Notification Payment )

a0fe1df0f1987e954f272db3f8cac81d.jpg

2.กดเลือกรายการ ( Select Event )

3707719648eaf65f1c20fa273424fbcb.jpg

3.พิมพ์ค้นหารายชื่อนักวิ่งในช่องค้นหารายชื่อ (Search)

4.กดปุ่มรูปธนบัตรเพื่อแจ้งหลักฐานการชำระเงิน

2b43a9cc35c0cacff7ac2ed0de9b7d7e.jpg

 

5.กรอกข้อมูลในการชำระเงินให้ครบถ้วนพร้อมแนมสลิปหลักฐานการชำระเงิน

 

49575e19cf2d298ecabbfedb5287f407.jpg

จากนั้นกดปุ่มแจ้งชำระเงินระบบจะทำการจัดเก็บบันทึกข้อมูล

และจะอัพเดทสถานะรายชื่อผู้สมัครหลังจากได้รับหลักฐานการชำระเงินภายในเวลา 3 วัน

d1dd7bf33f744dfdef414568cc356456.jpg